Layout
 
A A A

Apotekere

Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed (Apotekerloven).

LBK nr 657 af 28/07/1995 (Apotekere)

Bekendtgørelse nr. 1215 af 7.december 2005 om apoteker og apotekspersonale.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2007 om recepter.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 80 af 5. februar 2003 om dosisdispensering af lægemidler.


Historisk, ophævet pr. 2. april 2007

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1221 af 7. december 2005 om recepter.


 Til top

   
<< Tilbage