Layout
 
A A A

Ambulancebehandlere

Sundhedsloven

LOV nr 546 af 24/06/2005 (Ambulancebehandlere)

Angående præhospital indsats, befordring og befordringsgodtgørelse se afsnit XII i Sundhedsloven.

Bekendtgørelse nr 977 af 26. september 2006 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007

Bekendtgørelse nr. 1039 af 24. november 2000 om planlægning af den præhospitale indsats og uddannelse af ambulancepersonale m.v.


 Til top

   
<< Tilbage