Layout
 
A A A

Terapiassistenter (fysio- og ergoterapeuter)

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

LOV nr 451 af 22/05/2006 (Fysio- og ergoterapeuter)


Journalføring


Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9176 af 16. marts 2004 om fysioterapeuters ordnede optegnelser.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 16. marts 2006 om ergoterapeuters ordnede optegnelser.


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007
 
Bekendtgørelse af lov nr 631 af 30. august 1991 om terapiassistenter.


 Til top

   
<< Tilbage