Layout
 
A A A

Optikere

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

LOV nr 451 af 22/05/2006 (Optikere)


Journalføring


Lov nr 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, afsnit I kapitel 6. 

Bekendtgørelse nr 1373 af 12. dec. 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)


Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007
 
Lov nr 379 af 18. maj 1994 om optikere m.v.. 

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 818 af 14. september 1994 om optikeres og kontaktlinseoptikeres pligt til at føre ordnede optegnelser.


 Til top

   
<< Tilbage