Layout
 
A A A
Her er du: Kontakt

Sikker e-mail

Hvis De vil være helt sikker på, at ingen uvedkommende læser Deres e-mail på 'vejen' til Patientklagenævnet, kræver det , at De sender e-mailen i krypteret form (dvs. at teksten bliver volapyk for alle andre end netop Patientklagenævnet). For at kunne sende krypteret til Patientklagenævnet skal De have Patientklagenævnets certifikat tilføjet til Deres mailprogram.

Læs her hvordan De bestiller Deres egen digitale signatur og tilføjer Patientklagenævnets certifikat i Deres mailprogram. Læs mere om digital signatur

Sådan bestiller De Deres egen digitale signatur hos TDC
TDCs netsted kan De gratis bestille digital signatur. 

Sådan får De Patientklagenævnets certifikat tilføjet i Deres mailprogram
Hent Patienklagenævnets visitkort, der udover at indeholde Patientklagenævnets stamoplysninger også indeholder vores certifikat. Visitkortet skal importeres til og gemmes i Deres mailprogram. Hvis De anvender mailprogrammet Outlook, skal De bare åbne vitsitkortet og klikke på knappen "Gem og luk", hvorefter visitkortet vil være tilføjet i Deres liste over kontaktpersoner.

Hvis De selv vil installere Patientklagenævnets certifikat på Deres computer, kan De hente det her. Patientklagenævnets certifikat.

Når De har importeret Patientklagenævnets visitkort til Outlook eller har installeret Patientklagenævnets certifikat på Deres computer, kan De sende og modtage sikker post til og fra Patientklagenævnet.

Se i vejledningen for lige præcis Deres mailprogram, hvordan De signerer og krypterer Deres e-mails med digital signatur. På TDC's support side er der en vejledning i anvendelse af certifikater i forskellige mailprogrammer.

Hvorfor skal jeg bruge digital signatur, når jeg sender e-mail til Patientklagenævnet?
Ifølge Persondataloven skal Patientklagenævnet anvende digitale signaturer, når vi ønsker at sende og modtage oplysninger eller dokumenter med følsomme eller fortrolige oplysninger ved brug af e-mail over Internettet (som jo er et åbent netværk). Vi benytter digital signatur, fordi denne løsning kan sikre fortroligheden af data. Ved brug af digital signatur kan det også sikres, at dokumentet kommer fra den angivne afsender og ikke er ændret undervejs.

Det betyder, at vi efter Persondatalovens bestemmelser ikke må anvende e-mail til fremsendelse af personlige oplysninger, medmindre der anvendes digital signatur og kryptering. Vi besvarer derfor sjældent en modtaget e-mail uden digital signatur med en e-mail. Her vil De i stedet modtage svar på Deres henvendelse med almindelig post. De kan læse mere om Persondatalovens bestemmelser på http://www.datatilsynet.dk/ under "Værd at vide".

Hvis De sender en e-mail til Patientklagenævnet med digital signatur, får vi samtidig Deres offentlige nøgle, som er nødvendig for, at vi kan sende en e-mail til Dem med digital signatur og i krypteret form.

Lidt mere om, hvordan den digitale signatur fungerer
De kan vælge enten at sende en e-mail signeret, eller at sende den signeret og krypteret.

Hvis De vælger kun at sende e-mailen signeret, betyder det, at modtageren kan være sikker på, at den er sendt fra netop Dem, og at den ikke er ændret undervejs.

Men da den ikke er krypteret, kan den i princippet have været læst af uvedkommende på vejen fra Dem til modtageren. Hvis De derimod vælger at sende e-mailen både signeret og krypteret, betyder det, at der også er sikkerhed for, at den ikke har været læst af uvedkommende.

Til den digitale signatur hører to nøgler. En privat nøgle, der bliver lagret på Deres pc, og som holdes hemmelig (læs mere i nedenstående afsnit Sikkerheden er også dit ansvar) og en offentlig nøgle, som er tilgængelig for alle.

Når De sender en signeret og krypteret e-mail, sker krypteringen med modtagerens offentlige nøgle. Modtagerens offentlige nøgle får De ved enten at importere certifikatet fra TDC's certifikatsøgeside eller for Patientklagenævnets vedkommende ved at hente vores visitkort her på siden (se ovenfor).

Når De sender en e-mail med digital signatur til Patientklagenævnet, bliver Deres certifikat registreret - og dermed får vi mulighed for at kunne sende en digital signeret og krypteret e-mail til Dem.

På It- og Telestyrelsens netsted http://www.digitalsignatur.dk/ kan De læse meget mere om digital signatur

Sikkerheden er også Deres ansvar
Datatilsynet har sagt god for sikkerheden i den digitale signatur. Men De har også selv et vigtigt ansvar for, at sikkerheden forbliver høj.

1. De skal råde over Deres private nøgle. Det er den elektronisk fil, De bruger til at afgive Deres digitale signatur.

2. De skal bruge den adgangskode, De har valgt til at beskytte Deres nøgle. De vælger Deres adgangskode, når De installerer Deres digitale signatur hos TDC.

Deres digitale signatur bliver installeret på Deres private pc. Hvis en uvedkommende opnår adgang til Deres pc, kan "tyven" nok kopiere Deres private nøgle og derved tage den med sig. Men adgangen til Deres private nøgle giver ikke i sig selv "tyven" mulighed for at misbruge Deres digitale signatur. Nøglen er altid beskyttet af adgangskoden.

Det betyder, at hvis De vælger en kompleks adgangskode - og holder den hemmelig - vil det være nærmest umuligt for en uvedkommende at misbruge Deres private nøgle til at afgive en signatur.

Kan familien bruge én digital signatur?
Den digitale signatur er Deres personlige underskrift. Det betyder, at den er til Deres helt private, personlige brug. Hvis Deres mand, hustru eller samlever ønsker at bruge digital signatur, skal han eller hun have sin egen signatur. Der kan sagtens installeres flere digitale signaturer på samme pc, men man må altså ikke dele én signatur.

Hvis man giver andre adgang til at bruge sin digitale signatur, svarer det til at skrive under på et blankt papir. Man ved ikke, hvad man skriver under på - og man risikerer efterfølgende at blive bundet af, hvad der kommer til at stå på papiret.

Når man bestiller sin digitale signatur, forpligter man sig til at leve op til nogle aftalevilkår. Det er et brud på forpligtelsen til at holde koden privat, hvis man deler sin adgangskode med andre.

Andre anvendelsesmuligheder
De kan anvende den digitale signaturer hos en lang række andre offentlige myndigheder og virksomheder. Se hvilke på TDC's netsted og på www.digitalsignatur.dk


 Til top

   
<< Tilbage