Layout
 
A A A

Hvem er vi

Afsnittet er delt ind i følgende dele:

Nævnets kompetence
Om Patientklagenævnets kompetence.

Nævnets opbygning
Om nævnets opbygning og en liste over nævnsmedlemmer.

Sekretariatet

Om organisationen af Patientklagenævnets sekretariat samt fortegnelse over medarbejdere og sagkyndige konsulenter, herunder retningslinier for sagkyndige konsulenters habilitet.


De informationer, De har brug for, hvis De vil indgive en klage, finder De i afsnittet Vejledning om klagemuligheder. En gennemgang af sagsbehandlingen i Patientklagenævnet finder De i afsnittet Sådan behandles en klage.

Klare mål for Patientklagenævnet 2007

Målopfyldelse for Klare Mål 2006


 Til top

   
<< Tilbage