Layout
 
A A A

Området er overført til Patientombuddet 1. januar 2011

www.patientombuddet.dk


Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen.


Hvis De ønsker at klage til Patientklagenævnet, kan De benytte vores online klageskema. De informationer, De har brug for, hvis De vil indgive en klage, finder De i afsnittet "Vejledning om klagemuligheder".


Er De kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse, skal De henvende Dem til Patientforsikringen. Patientforsikringen behandler også anmeldelser, der vedrører fysiske skader pga. bivirkninger ved et lægemiddel.

Layout

Information in English

   
<< Tilbage